Velkommen til Kastrup Gymnastik og IdrætsForening

 
Kære medlemmer.
 
En stor tak til jer for den opbakning KGIF`s hovedbestyrelse modtog fra jer i form af fuldmagter og de mange fremmødte ved den ekstraordinære generalforsamling mandag den 20. februar 2017. 
 
Hovedbestyrelsen vil også gerne sige jer fremmødte tak for den store tålmodighed I udviste, da vores uvildige revisor blev sat på store prøvelser omkring fuldmagter og kontingentindbetalinger. 
 
Her er referatet fra den ekstra ordinære generalforsamlingen: 
 
 
 
 


 
 
  
 
  
 
 
Vi støtter den lokale afdeling af Broen Danmark.
 
 
 

 

 

 

 
Vores kantine er med på SWIPP